Бейшемби, 18.04.2024, 14:16 Кош келиңиз! Конок | RSS
Ойгон!
Сайттын өзөгү
Бөлүмдүн категориясы
Жеке [6]
Жалпы
Маектешүү
200
Сурамжылоо
Сайтка баа бериңиз
Бардык жооптор: 447
Статистика

Учурда сайтта отургандар: 1
Коноктор: 1
Колдонуучулар: 0

ДYЙНӨЛҮК АДАБИЯТ


 
 
МЕВЛАНА ЖЕЛАЛЕДДИН РУМИ
             (1207 - 1273)
           
                       ПИЛ
 
Көрсөтөм деп индус пилди далайга,

Камап салды капкараңгы сарайга.

 

Агын суулар толтургандай кобулду,

Анан пилге кызыккандар чогулду.

 

Кайран сарай, бирок көөдөй караңгы,

Көрүп болбойт көзгө сайган адамды!

 

Айла канча, аса кылып акылын,

Алар пилди сыйпалашты акырын.

 

Тумшугунан кармап көрүп бирөөсү:

«Түтүк сымал жандык»- десе, - «пил өзү»,

 

Бирөө айтты сылап-сыйпап кулагын:

«Бу пил деген желпигич го, чырагым»!

 

Анда минтет бут  кармаган чукчуңдай:

«Ай, койсоңчу, жандык экен устундай»!

 

Жондон сылап, да бирөөсү муңайган:

«Жок, тактыга окшош» - деди, -«бул айбан»!

 

Айтор, пилдин сыйпалап бүт денесин,

Ар ким айтты окшоштурган элесин.

 

Ар кыл элес пайда кылып талашты,

Анан алар келишалбай тарашты!

 

Бирөө-жарым шам жакканда шарт уш,

Болмок эмес мындай талаш-тартышуу...   
 
 
               
 
ЮНУС ЭМРЕ
 (1238-1321)
 
                                                       

                         Акыр заман

 

Ай адамзат, кыямат кантип болот дегиң бар,

Аз кездешет мусулман, аларга да шегим бар.

 

Даанышмандар бузулуп, туура жолго түшүрбөйт,

Дербиштердин айтканын эл тыңшабайт, түшүнбөйт.

 

Жоомарттыктан айрылган атка минер хан болот,

Жегендери арам эт, а ичкени кан болот!

 

Жаман жолго баскандар арам менен чулгашат,

Жерден тажаал чыкканда жапа тырмак чуркашат.

 

Бир-бирине көз арткан элде дөөлөт жыйналат,

Бирок алар кыямат болгон кезде кыйналат.

 

Акын Юнус, андыктан сүйүү сага жар болот,

А сүйгөнүң Жараткан, өзөгүңө жан болот!

 

                     Кыяматты унуттуң

 

Даяр ашка көндүрүп, тулку-бойду куруттуң,

Дүнүйө-мүлккө сыйынып, кыяматты унуттуң!

 

Ажал адам баласын топуракка ээ кылат,

Акыр турпак болгон соң, ал дүнүйөнү не кылат?

 

Акылы жок пенделер дубал, сарай салышат,

Алар бир күн ыдырап, тегиз кулап калышат.

 

Ачкан курсак кампаят, иштеп колдуу жоорутсаң,

Ажылыгың татыбайт көңүлдөрдү оорутсаң!

 

Кереметим укмуш деп мактангандар түгөнбөйт,

Керемети бар инсан өз напсин жүгөндөйт!

 

Анык напсин тыйгандар туура жолго жөнөгөн,

Андайларды Мухаммед о дүйнөдө жөлөгөн.

 

Көрсөтпөсө Жараткан өзү сага жардамын,

Куткаралбайт мейли миң пайгамбарды жалдагын!

 

Чындык үчүн чыркырап, Юнус кыркыл, кыйылгын,

Чын дербишмин деп жүрсөң, Жаратканга сыйынгын!

 

 

                             Сүйөм сени

 

Жолуң тандап, акыйкатты жалаткан,

Жандан артык сүйөм сени Жараткан!

 

Мен өзүмдө эмесминби, шегим бар,

Менден башка өзөгүмдө "меним” бар!

 

Бардык жерде барсың, Эгем. Билгизем,

Бирок кантип өзөгүмө киргизем?

 

Кайда кеткен "өзүмдү” мен көрбөймүн,

Кийим кийип жүргөн менен көңдөймүн!

 

Кээси тинтсе Жараткандын "дарегин”,

Кай бирлери издейт анын "данегин”!

 

Кимге эгем жактан келсе шоолалар,

Күндөй күйгөн демек анда шоола бар.

 

Сүрүп менди өзөгүмдөн чыгарган,

Сенин сүйүүң дартка дабаа шыбалган!

 

Керек болсо, дин жобосун сыйырам,

Кудайга мен андан күчтүү сыйынам!

 
   Түрк тилинен которгон Алтынбек ИСМАИЛОВ
 
Кирүү формасы
Издөө
Календарь
«  Апрель 2024  »
ДшШшШрБшЖмИшЖш
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архив
Өнөктөштөр